Inversión en maquinaria y equipos para comercialización de productos agrarios

Proxectos Produtivos

Adquisición dun calibrador de bandas (maquinaria) para seleccionar os produtos que se venden, e poder levar a cabo unha seleción dos produtos podendo así facer unha separación por calidades e tamaños.

Coa instalación do novo calibrador pretendese mellorar a venta podendo ofrecer un mellor produto seleccionado.

Expediente: L18-19.20-10-0073

Titulo Proxecto: Inversión en maquinaria y equipos para comercialización de productos agrarios

Promotor: DOLORES ARAUJO MARTÍNEZ, S.L.

Concello do investimento: TRASMIRAS. OURENSE

Puntuación:72

Orzamento Aceptado: 14.000,00 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía Axuda: 7.000,00 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CONSOLIDAR
Total: 3,86

Inversión en maquinaria y equipos para comercialización de productos agrarios