Limpadora Construcciones Metálicas Augusto Rodríguez

Proxectos Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0247
Promotor: Augusto Rodríguez Rodríguez
Concello e Lugar: Guntimil (Xinzo de Limia)
Puntuación: 46
Orzamento Aceptado: 32.000,00 €
Porcentaxe axuda: 40%
Contía Axuda: 12.800€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
13,5
Nº de UTAS Xerados:

Adquisición de máquina limpadora de ángulos automática, que permite traballar sobre perfís de pvc soldados a 90 grados, tanto na fabricación de portas como de ventás.

Actualmente esta tarefa realízase manualmente para eliminar os restos de soldadura en ambos lados do perfil e nas esquinas interiores. Coa adquisición desta máquina prevese aforrar o tempo empregado nesa tarefa para aumentar a produtividade. Actualmente o traballador solda os perfís de pvc nunha máquina e despois manualmente limpa esas soldaduras.

Coa nova maquina o traballador soldará os perfís na máquina de soldar e despois trasladaraos a nova maquina para limpalos nun tempo moito menor. Non se aumenta nin reducen o medios humanos ao ser preciso igualmente unha persoa, pero afórrase en tempo na tarefa, aumentando a produtividade.

Logos financiamentos GDR