Lumecú: obradoiro de traxes tradicionais

Proxectos Produtivos – Entidades Privadas

 Expediente: L21-19.20- 10-0244
Promotor: Mercedes Veites Pérez
Concello e Lugar: Vilar de Santos
Puntuación: 59
Orzamento Aceptado: 34.321,00 €
Porcentaxe axuda: 49,29%
Contía Axuda: 16.913,39€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
1
Nº de UTAS Xerados:
0,5

Un dos obxectivos de LUMECÚ e darlle visibilidade as mulleres da sociedade galega que son referentes, en parte, grazas aos referentes familiares que as educaron. Por iso crearon mulleres con ás. Déronlle visibilidade dende as escolas polo que se fará outra edición que de novo levarán as escolas. Polo tanto se decide crear un pequeno libro onde cada unha delas relate brevemente a súa experiencia vital recollida mediante entrevistas en vídeo, maquetado e deseñado. Un traballo co que se trata dar visibilidade as mulleres traballadoras, unha igualdade dende o ensino e colaborar con entidades que transmitan isto. Mulleres con ás é un proxecto implicado totalmente e directamente na promoción de igualdade de xénero.

A nova actividade de LUMECÚ ten unha visión innovadora da tradición mediante a actividade de creación de pezas dende o obradoiro de traxes tradicionais que ten en Vilar de Santos.

A innovación do proxecto LUMECÚ abrangue polo tanto os seguintes puntos de investimento do seu proxecto a levar a cabo:

-Investimento en máquinas que axilicen o traballo e mellora da maquinaria para una economía sostible e circular innovando as prendas. Maquinaria necesaria para poder realizar o traballo completo dende o taller e non depender de outras empresas que ademais de non ser tan personalizado dende o mesmo promotor incrementarían os costes.

– Os investimentos na maquinaria van permitir poder innovar e modernizar o taller para poder levar a cabo unha nova labor dende o mesmo que ata agora non se podía facer e había que depender de outras empresas, incrementando o tempo de execución do mesmo e os costes engadidos.

– Pensar na mellora do medio ambiente sen deixar de innovar no produto

-Mellora do ecosistema coa creación total de prendas orgánicas

-Visibilidade dos produtos nun mercado local a través da web

– Visibilidade dos produtos nun mercado nacional potenciando a marca “Artesanía de Galicia”

– Posta en valor da igualdade da muller mediante o programa “Mulleres con ás”.

Logos financiamentos GDR