Maquinaria Refoxurxes Servicios

Proxectos Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0263
Promotor: Refoxurxes Servicios S.L.
Concello e Lugar: Soutelo (Muíños)
Puntuación: 62,3
Orzamento Aceptado: 40.203,82 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 20.101,91 €

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
1,65
Nº de UTAS Xerados:
1

Empresa que ten como actividades económicas servizos agrarios/forestais e pequenos traballos de construción.

Como resposta ao obxectivo xeral de mellora da calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural, e debido ao incremento de demanda de pequenas obras de rehabilitación/construción no medio rural; REFORXURÉS SERVIZOS, S.L. pretende ampliar a actividade da empresa nun sector da economía distinto ao da produción agraria primaria, no pobo de Soutelo – Muiños (provincia de Ourense).

Para a posta en marcha desa nova actividade distinta á que vén desenvolvendo por parte da empresa (novo IAE), é necesario dotarse da maquinaria e todo o equipamento necesario (máquinas, roupa de traballo, utillaxe, ferramentas, equipos para o proceso de información…).

Logos financiamentos GDR