Maquinaria Reforxurés Servicios

Proxectos Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0263
Promotor: Reforxurés Servicios S.L.
Concello e Lugar: Soutelo (Muíños)
Puntuación: 62,3
Orzamento Aceptado: 40.203,82 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 20.101,91 €

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
1,65
Nº de UTAS Xerados:
1

Empresa que ten como actividades económicas servizos agrarios/forestais e pequenos traballos de construción.

Como resposta ao obxectivo xeral de mellora da calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural, e debido ao incremento de demanda de pequenas obras de rehabilitación/construción no medio rural; REFORXURÉS SERVIZOS, S.L. pretende ampliar a actividade da empresa nun sector da economía distinto ao da produción agraria primaria, no pobo de Soutelo – Muiños (provincia de Ourense).

Para a posta en marcha desa nova actividade distinta á que vén desenvolvendo por parte da empresa (novo IAE), é necesario dotarse da maquinaria e todo o equipamento necesario (máquinas, roupa de traballo, utillaxe, ferramentas, equipos para o proceso de información…).

Nova maquinaria para o día a día

Reforxurés Servizos é unha empresa que se dedica á construción, traballos de obra pública e outras reformas.

Para seguir cos seus traballos precisaban unha nova minicargadora xunto con outros útiles de traballo, e tamén material para a oficina.

Deste xeito poden continuar facendo obras e mellorando a vida do rural, xa que cada vez máis hai máis demanda de pequenos traballos nestas zonas.

Imaxes Proxecto Executado

Reforxurés Servicios SL

Logos financiamentos GDR