Nome do proxecto

Proxectos Non Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0248
Promotor: Asociación Veciñal Gutier Menéndez
Concello e Lugar: Vilanova dos Infantes (Celanova)
Puntuación: 54
Orzamento Aceptado: 16.633,72 €
Porcentaxe axuda: 66,36%
Contía Axuda: 11.038,14€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
Nº de UTAS Xerados:

A zona onde está proxectada a mellora paisaxística do BIC Vilanova dos Infantes, sitúase dentro dos límites do concello de Celanova.

A mellora paisaxística do núcleo rural do BIC Vilanova dos Infantes, é una actuación innovadora, dado que non existe en todo o sur da provincia de Ourense, ningunha iniciativa que aborde a eliminación do feismo interior dos núcleos tradicionais, cubrindo as caixas eléctricas con elementos nobres que representan a simboloxía da cultura galaica.

A área de actuación, distribúese entorno aos 480 metros sobre o nivel do mar, comprendendo o interior do amoreado rural tradicional, vertebrado por rúas e prazas que interrelacionan os diferentes elementos arquitectónicos tradicionais.

Os elementos paisaxísticos nos que se pretende actuar están distribuídos por toda a extensión do amoreado rural, nas fachadas dos diferentes edificios arquitectónicos, cunha ampla presenza de elementos patrimoniais ao longo do todo núcleo, plasmados en casas solarengas, pazos, fontes, prazas e muros de cachotería en seco, recentemente declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.

Ademais de embelecer as caixas de plástico das acometidas eléctricas, preténdese crear un espazo didáctico que recree diferentes conceptos relacionados coa plástica tradicional da Cultura Galaica. Este percorrido didáctico iniciarase na entrada oeste do núcleo principal de Vilanova dos Infantes, onde se instalará un panel informativo de gran formato asociado aos valores recuperados paisaxisticamente e un monólito con motivos artísticos asociados ao mundo galaico.

Logos financiamentos GDR