Diagnose do Castro de Castromao

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Expediente: L21-19.20- 10-0245
Promotor: Concello de Celanova
Concello e Lugar: Celanova
Puntuación: 58
Orzamento Aceptado: 47.976,50 €
Porcentaxe axuda: 76,67%
Contía Axuda: 30.000€ (límite axuda GDR10)

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
Nº de UTAS Xerados:

Este proxecto baseouse en

A continuación das labores de mellora e consolidación do Castro de Castromao.

  • Limpeza de vexetación na area de traballo.
  • Catas valorativas interiores e exteriores para a comprobación das estratigrafías.
  • Retirada dos niveis de terra que ocultan a muralla.

Documento, rexistro e numeración dos cachotes que compoñen os treitos visibles da muralla:

  • Desmontaxe dos lenzos obxecto de intervención.
  • Preparación da base para remontar os lenzos remontaxe ou reintegración dos treitos desmontados.
  • Colocación de drenaxes interiores.
  • Reintegración dos terreos.

Sentar as bases para a xestión futura

O Castro de Castromao de Celanova está declarado dende o ano 2018 como Ben de Interese Cultural.

Dende o ano 2008, as actividades que se fixeran nel estaban centradas principalmente na limpeza e conservación, pero nada máis, tal e como explica o arqueólogo Eduardo Breogán.

A idea da que xorde este proxecto é a da actualización do estado e síntese das estruturas, limpeza e restauración dalgunha das pezas que estaban en mal estado. Así, puidose redactar un documento e elaborar un plan de traballo que leve as bases da xestión futura.

O traballo centrouse niso, na documentación e restauración visible dunha das pezas. Deste xeito, realizouse unha diagnose do estado de conservación, estrutura por estrutura xa que, tal e como indica o arqueólogo, cada unha ten as súas necesidades. Agora están catalogadas, cada unha cos seus códigos e coñécese a campaña e agrupación á que pertencen. “Hai que ter en conta que dende os anos 60 ata os 2000 se estiveron facendo escavacións sen síntese”, indica Eduardo.

Ademais deste traballo de sistemización, tamén se levou a cabo un sendeiro peatonal dende a vila e acondicionáronse as áreas de aparcamento con sinalización. Neste caso, retiráronse as pedreiras de antigas escavacións que interrompían a visita e reorganizáronse en varios puntos seleccionados. Tivo moi boa acollida e todo o mundo respecta as indicacións, sobre todo os veciños, que son os primeiros en pedir que se conserve e se coide o Castro.

As actuacións que se levaron a cabo fan a visita máis cómoda e tamén a xestión das estruturas para o futuro.

www.celonova.gal

Imaxe Previa Execución

Imaxes Proxecto Executado

Castro de Castromao

Logos financiamentos GDR