Mellora enerxética en explotación gandeira

Proxectos Produtivos

Instalación de instalación solar fotovoltaica para consumo da explotación gandeira de vacún de leite.

A instalación permitirá xerar parte das necesidades enerxéticas da industria mediante o uso de unha fonte de enerxía renovable: a enerxía solar. O aforro será superior ao 40%.

O fin perseguido, o aforro de consumo enerxético procedente da red eléctrica convencional, como medida encamiñada á mellora da eficiencia enerxética das instalacions da industria na súa actividade habitual, e a reducir a súa dependencia de proveedores externos. Ademáis, do correspondente beneficio ambiental e social polo aforro de emisións contaminantes.

Foto previo investimento

Foto proxecto executado

Expediente: L17-19.20-10-0026

Promotor
ROSA MARI RÚA PÉREZ

Concello e Lugar
Lodoselo 9
32696 Sarreaus (Ourense)

Puntuación: 66,5
Orzamento Aceptado: 64.049,75 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 32.024,88 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CONSOLIDAR
Total: 1,75

 

Mellora enerxética en explotación gandeira

Logos financiamentos GDR