Nave para transformación de produtos de horta

Proxectos Produtivos

Construción dunha nave de envasado de produtos da horta, centrada especialmente na pataca da Limia, máis tamén de outras verduras como repolo e berza.

A instalación ubicarase nunha parcela propiedade da promotora do proxecto.

Expediente: L18-19.20- 10-0101

Titulo Proxecto: Nave para transformación de produtos de horta

Promotor: ISABEL SANTOS FERNÁNDEZ

Concello do investimento: BUSTELO. XUNQUEIRA DE AMBÍA

Puntuación: 88,25

Orzamento Aceptado: 59.900,00 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía Axuda: 29.950,00 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 1,25


Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 1,25

Nave para transformación de produtos de horta