O tempo do corpo

Proxectos Produtivos

A promotora, artista de profesión, autónoma e traballadora en espectáculo de danza e baile, decide dar un paso adiante, co fin de poñer en marcha un programa de envellecemento activo das mulleres rurais. Falamos de combinar o saber  coa realidade social na que se vive, una aldea do interior de Ourense, onde a maioría das persoas son maiores e mulleres.

O proxecto que formula consiste na rehabilitación parcial  dunha vivenda situada na aldea de Amiadoso, e máis a os equipamentos e mobiliarios precisos para desenvolver a súa actividade.

Foto previo investimento

Fotos investimento realizado

Expediente: L19-19.20-10-0151

Promotor
Nuria Sotelo Rodríguez

Concello e Lugar
Amiadoso
Allariz (Ourense)

Puntuación: 70
Orzamento Aceptado:  94.817,32 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 47.408,66 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS CONSOLIDADOS
Total: 0,67

Nº DE UTAS XERADOS
Total: 0,83

O tempo do corpo

Logos financiamentos GDR