QBQ Laboratorio Dental

Proxectos Produtivos – Entidades Privadas

Expediente: L21-19.20- 10-0233
Promotor: Enrique Bangueses Quintana
Concello e Lugar: Allariz
Puntuación: 43
Orzamento Aceptado: 62.414,75 €
Porcentaxe axuda: 37,86%
Contía Axuda: 23.630,22€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
1
Nº de UTAS Xerados:

Creación de empresa-laboratorio de produción de próteses dentais.

A idea xurde da necesidade de aproveitar a revolución tecnolóxica e dixital na área da prótese dental. Como acontece noutros escenarios, a actualización no proceso de produción é imprescindible para a mellora dos produtos e servizos.

O aproveitamento da revolución dixital é o alicerce deste proxecto empresarial empregando a tecnoloxía máis avanzada xunto con protocolos actualizados, para xerar mellores calidades nos produtos protésicos.

A meta empresarial e persoal é converter QBQ nun importante laboratorio dental nos próximos cinco anos, loitar pola excelencia profesional día a día, ofrecendo o mellor servizo e os mellores produtos facendo uso da tecnoloxía punteira.

Logos financiamentos GDR