Recuperación elementos etnográficos Bande

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Expediente: L21-19.20- 10-0261
Promotor: Concello de Bande
Concello e Lugar: Bande
Puntuación: 59
Orzamento Aceptado: 35.000,00 €
Porcentaxe axuda: 77,78%
Contía Axuda: 27.223€

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
Nº de UTAS Xerados:

Recuperación do patrimonio existente no núcleo de Martiñán (Bande) o que axudara ao desenvolvemento de Bande. A recuperación deste legado cultural, incrementara notablemente o atractivo turístico. Tamén vai incidir na mellor conservación do entorno rural.

Esta actuación xerará unha conciencia na poboación de conservación e respecto polo entorno natural e patrimonial. Esta dirixido á poboación local e foránea que faga uso e desfrute dos valores ofertados polo entorno, repercutindo positivamente na economía local, sobre todo no sector hostaleiro e na restauración.

Logos financiamentos GDR