Ampliación, reforma e equipamento da Residencia “Virxe da Clamadoira”

Proxectos Produtivos

Actualmente está en funcionamento unha RESIDENCIA (para 39 prazas) e CENTRO DE DÍA (para 30 prazas), para persoas maiores e dependentes.

Proxéctase agora a reforma e ampliación da residencia das 39 prazas actuais a 59 prazas, eliminando as do centro de día (por falta de demanda).

Ampliación na planta baixa da edificación e reforma (dotándoa do equipamento e mobiliario preciso) co obxectivo de conseguir ampliar 20 prazas.

Foto previa execución

Foto proxecto executado

Expediente: L17-19.20-10-0014

Promotor
Concello de Muiños

Concello e Lugar
Praza San Rosendo 1
32880 Muiños – Mugueimes (Ourense)

Puntuación: 78
Orzamento Aceptado: 453.030,59 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 200.000,00 €*
* (límite axudas LEADER 2014/2020)

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CONSOLIDAR
Total: 9,97

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 3

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 3

Residencia "Virxe da Clamadoira"

Logos financiamentos GDR