Servizos de alimentación a domicilio a persoas dependentes/maiores

Proxectos Produtivos

Posta en marcha dun proxecto social na comarca da Limia, que consiste en aproximar realizar a compra daquelas persoas maiores e/ou con discapacidade que viven no entorno rural da comarca da Limia.

O servizo consiste en recoller o pedido da compra que a persoa precisa (ben por teléfono, presencial, web, por correo ou calquera outra vía tecnolóxica), enviar o pedido ao supermercado Eroski, realizar  a compra, pagar e levar o pedido ao domicilio da persoa dependente.

O investimento consiste na posta en marcha dun servizo telefónico, compra, preparación e rotulado de vehiculo insdustrial, deseño de web e rotulación de furgoneta.

Imaxe da execución

Expediente: L18-19.20- 10-0089

Titulo Proxecto: Servizos de alimentación a domicilio a persoas dependentes/maiores

Promotor: O COLMADO LOXÍSTICA SOCIAL SL

Concello do investimento: VILAR DE SANTOS

Puntuación: 81

Orzamento Aceptado: 30.773,50 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía Axuda: 14.041,37€

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 2

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 1

Servizos de alimentación a domicilio a persoas dependentes/maiores

Logos financiamentos GDR