U.G. Carpintería – Ampliación e compra de maquinaria para a aumentar a capacidade produtiva dunha carpintería de madeira

Proxectos Produtivos

Expediente: L19-19.20- 10-0134
Promotor: U.G. Carpintería de madeira S.L.
Concello do investimento: Calvos de Randín
Puntuación: 78
Orzamento Aceptado: 108.165,55 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 54.082,78 €

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Consolidados:
2
Nº de UTAS Xerados:
2

Proxecto de ampliación do taller de U.G. Carpintería e compra de maquinaria para mellorar a distribución espacial e innovar no seu traballo, aumentando así a capacidade de produción da carpintería

Esta reforma permite que o espazo pase de 70 metros cadrados a 198, ao utilizar as edificacións anexas á carpintería. O aumento do espazo de traballo, permite introducir nova maquinaria e novas ferramentas para aumentar e mellorar a produción do taller.

Madeira para a mellora da eficiencia enerxética das vivendas

Desde o ano 2006, José Juan dirixe U.G. Carpintería, un negocio familiar fundado polo seu pai arredor do ano 1960 no concello de Calvos de Randín. Esta empresa realiza todo tipo de traballos en madeira, desde mobles a medida ata portas e chans; aínda que está especializada no traballo de carpintería exterior para a mellora da eficiencia enerxética das vivendas.

No ano 2019, tras reformar e ampliar o seu taller, esta carpintería de madeira apostou por ofrecer un novo servizo de carpintería exterior de peche de portas e ventás, que eviten as perdas enerxéticas a través das mesmas.

Os altos custes da enerxía e a necesidade de mellorar as condicións de confort térmico nos interiores das vivendas fan que este novo servizo estea, cada vez, máis demandado, xa que a construción en madeira axuda a aforrar enerxía durante a vida útil dun edificio ao proporcionar un mellor illante térmico.

Polo de agora, este tipo de servizos non están moi estendidos, non obstante, cada vez hai maior demanda e José Juan non só ten clientes na Baixa Limia, senón que realiza traballos por todo o territorio galego, en función das particularidades de cada vivenda e as necesidades de cada cliente.

Imaxe Previa Execución

Imaxes Proxecto Executado

U.G. Carpintería

Logos financiamentos GDR