Velorio Seiró

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Adaptación dun local titularidade do Concello de Vilar de Barrio ( antiga escola) na localidade de Seiró para adaptalo e adecuarse ao decreto 151/2014 de 20 de Novembro de sanidade mortuoria de Galicia de supresión de barreiras arquitectónicas e ofrecer un servicio integral de velatorio mortuorio a parroquia de seiró e todos aqueles que o puideran necesitar.

Imaxes da execución

Expediente: L17-19.20-10-0034
Promotor:  Concello de Vilar de Barrio
Concello e Lugar: Vilar de Barrio
Puntuación: 38
Orzamento Aceptado: 13.809,99 €
Porcentaxe axuda: 48,67%
Contía Axuda: 6.687,76 €
Importe xustificado: 13.545,94 €
Axuda cobrada: 6.592,81 €

Velorio Seiró

Logos financiamentos GDR