Vivenda comunitaria As Anduriñas – Reforma dunha edificación para instalar unha vivenda comunitaria

Proxectos Non Produtivos – Entidades Públicas

Expediente:  L18-19.20-10-0100
Promotor: Concello de Xunqueira de Ambía
Concello do investimento: Xunqueira de Ambía
Puntuación: 86
Orzamento Aceptado: 396.709,95 €
Porcentaxe axuda: 50%
Contía Axuda: 198.354,97 €

INCIDENCIA NO EMPREGO
Nº de UTAS Totais a crear: 5
Nº de UTAS a crear pertencentes a colectivos desfavorecidos
Mulleres:
5

Proxecto de reforma dunha parte do antigo cuartel da garda civil para acoller a vivenda comunitaria As Anduriñas e achegar aos seus usuarios e usuarias unha idea de fogar e convivencia social.

Este proxecto do Concello de Xunqueira de Ambía está incluído nun máis amplo e ambicioso que consta da rehabilitación total do cuartel, propiedade do concello, aumentando a capacidade da vivenda comunitaria e trasladando o centro de saúde a este espazo.

Calidade de vida para as persoas maiores do rural

O Concello de Xunqueira de Ambía ten en propiedade o antigo cuartel de Guardia Civil desde fai anos, un inmoble de pedra, en bo estado de conservación e gran capacidade. Este edificio conta cunha estrutura en U, que se divide en dúas alas e unha sala principal, así como tamén ten un amplo terreo posterior.

No ano 2018 comezou a primeira fase dun ambicioso plan de reforma para converter este espazo nun centro de prestación de servicios sociais e sanitarios. Esta reforma comezou polo lateral dereito, tendo como finalidade na primeira fase a instalación dunha vivenda comunitaria e un centro sociocomunitario. Aínda que nas seguintes fases prevese aumentar a capacidade da vivenda comunitaria e instalar servizos socio-sanitarios no inmoble.

A vivenda comunitaria conta cunhas instalacións que acollen diferentes dormitorios, cociña, lavandería e zonas comúns, así como tamén conta cunha finca con horta e lugar de recreo. Os e as usuarias son persoas con boa autonomía persoal e permítelles unha vida autónoma en convivencia social, ao tempo que se fai un seguemento da súa alimentación e medicación. Desta forma, moitas persoas maiores que, por diversos motivos, viven soas, poden ter unha boa calidade de vida sen afastarse do seu entorno.

Imaxe Previa Execución

Imaxes Proxecto Executado

Vivenda comunitaria As Anduriñas

Logos financiamentos GDR