Vivenda comunitaria Seixomil

Proxectos Produtivos
creación dunha Vivienda Comunitaria con capacidade para 12 persoas, destinado a albergar a persoas maiores que, sendo autónomos ou con un grao de dependecia moderada, non presentan graves problemas de movilidade. Estará dotado con comedor e cociña para manutención das persoas residentes. Consiste na adaptación dunha vivienda unifamiliar existente, sita nunha parcela que dispón de espazos verdes, zonas de recreo e paseo. Ubicada  nun entorno rural, con servicios básicos próximos ( bares, farmacias, tiendas e igrexa e centro de saude a 800 metros de distancia). Persigue a maior similitude posible a un fogar, innovando o concepto de residencia para persoas maiores; contando con múltiples espazos de estar, todos con iluminación e ventilación natural, que posibilitan a convivencia e integración social.

Imaxe previa execución

Imaxes proxecto executado

Expediente: L18-19.20-10-0104 Titulo Proxecto: Vivenda comunitaria Seixomil Promotor: CLAUDIO IGLESIAS FRÁIZ Concello e lugar do investimento: A BOLA- SEIXOMIL Puntuación: 96 Orzamento Aceptado: 114.570,27 € Porcentaxe axuda: 50% Contía Axuda: 57.285,14 €
Incidencia no Emprego Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR Total: 3 Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS Mulleres: 2 Moz@s: 1

Vivenda comunitaria Seixomil

Logos financiamentos GDR