Vivenda comunitaria Seixomil

Proxectos Produtivos

creación dunha Vivienda Comunitaria con capacidade para 12 persoas, destinado a albergar a persoas maiores que, sendo autónomos ou con un grao de dependecia moderada, non presentan graves problemas de movilidade. Estará dotado con comedor e cociña para manutención das persoas residentes.

Consiste na adaptación dunha vivienda unifamiliar existente, sita nunha parcela que dispón de espazos verdes, zonas de recreo e paseo.

Ubicada  nun entorno rural, con servicios básicos próximos ( bares, farmacias, tiendas e igrexa e centro de saude a 800 metros de distancia).

Persigue a maior similitude posible a un fogar, innovando o concepto de residencia para persoas maiores; contando con múltiples espazos de estar, todos con iluminación e ventilación natural, que posibilitan a convivencia e integración social.

Expediente: L18-19.20-10-0104

Titulo Proxecto: Vivenda comunitaria Seixomil

Promotor: CLAUDIO IGLESIAS FRÁIZ

Concello e lugar do investimento: A BOLA- SEIXOMIL

Puntuación: 96

Orzamento Aceptado: 114.570,27 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía Axuda: 57.285,14 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 3

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 2
Moz@s: 1

Vivenda comunitaria Seixomil