Vivenda comunitaria Xunqueira

Proxectos Produtivos

Proxéctase a reforma dunha parte do antigo cuartel da guardia civil para a adaptación en VIVENDA COMUNITARIA para un total de  4 usuarios/as.

Este proxecto está incluído nun máis amplo e ambicioso para a rehabilitación integral da casa cuartel, no que se van instalar dúas vivendas comunitarias e  local social.

No lateral esquerdo vai deseñada unha vivenda no andar superior e no inferior o centro social, no lateral dereito vaise ubicar a vivenda comunitaria que nos ocupa neste proxecto,

A vivenda estará formada por catro cuartos, cociña, zona comúns, lavandería,

Expediente: L18-19.20-10-0100

Titulo Proxecto: Vivenda comunitaria xunqueira

Promotor: CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA

Concello do investimento: Praza de San Rosendo. Xunqueira de Ambía

Puntuación: 86

Orzamento Aceptado: 396.709,95 €

Porcentaxe axuda: 50%

Contía Axuda: 198.354,97 €

Incidencia no Emprego

Nº DE UTAS TOTAIS  A CREAR
Total: 5

Nº DE UTAS A CREAR PERTENCENTES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Mulleres: 5

Vivenda comunitaria Xunqueira

Logos financiamentos GDR