Couto Mix-Tour: iniciativa contra a despoboación

Couto Mix-Tour: iniciativa contra a despoboación

Couto Mix-Tour: iniciativas para frear a despoboación Proxectos Produtivos – Entidades Privadas Expediente:  L19-19.20-10-0141Promotor: Javier Morales LópezConcello e Lugar: Meaus, Baltar (Ourense) Puntuación: 72 Orzamento Aceptado: 165.024,66 €Porcentaxe axuda:...
Explotación porcina Jesús Hernánez Álvarez y otro

Explotación porcina Jesús Hernánez Álvarez y otro

Jesús Hernández Álvarez – Instalación dunha caldeira de biomasa para a mellora enerxética dunha granxa Proxectos Produtivos Expediente: L18-19.20-10-0121 Promotor: Jesús Hernández Álvarez y otroConcello do investimento: LobeiraPuntuación: 67Orzamento Aceptado:...
Asesoría de empresas Xiama

Asesoría de empresas Xiama

Asesoría de empresas Xiama – Ampliación de espazo produtivo e incorporación de novos servizos  Proxectos Produtivos Expediente: L19-19.20-10-0140 Promotor: Xiama S.L.Concello do investimento: Xinzo de LimiaPuntuación: 69Orzamento Aceptado: 200.857,25 €Porcentaxe...
U.G. Carpintería

U.G. Carpintería

U.G. Carpintería – Ampliación e compra de maquinaria para a aumentar a capacidade produtiva dunha carpintería de madeira Proxectos Produtivos Expediente: L19-19.20- 10-0134 Promotor: U.G. Carpintería de madeira S.L.Concello do investimento: Calvos de RandínPuntuación:...
Gandería e Carnicería Lage

Gandería e Carnicería Lage

Gandería e Carnicería Lage – Acondicionamento dun espazo para instalar unha carnicería Proxectos Produtivos Expediente: L19-19.20- 10-0133 Promotor: María Isabel Fernández ÁlvarezConcello do investimento: MacedaPuntuación: 81Orzamento Aceptado: 59.904,53 €Porcentaxe...
Logos financiamentos GDR