Produtos Naturais Bustelo

Produtos Naturais Bustelo

Produtos Naturais Bustelo – Construción dunha nave para almacenaxe e envasado de produtos de horta Proxectos Produtivos Expediente: L18-19.20- 10-0101 Promotor: Isabel Santos FernándezConcello do innvestimento: Xunqueira de AmbíaPuntuación: 88,25Orzamento...
Comercial San Mauro

Comercial San Mauro

Comercial San Mauro – Compra de maquinaria para a mellora de servizos Proxectos Produtivos Expediente: L18-19.20-10-0073 Promotor: Dolores Araújo Martínez S.L.Concello do investimento: TrasmirásPuntuación: 72Orzamento Aceptado: 14.000,00 €Porcentaxe axuda:...
Hotel Celanova

Hotel Celanova

Hotel Celanova – Mellora de servizos e ampliación de capacidade Proxectos Produtivos Expediente: L18-19.20-10-0112 Promotor: ALQUIMIA HOTELES S.L.Concello do investimento: CelanovaPuntuación: 70Orzamento Aceptado: 114.970,06 €Porcentaxe axuda: 50%Contía Axuda:...
Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos

Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos

Ampliacion e acondicionamento acceso sala fabrica embutidos Proxectos Produtivos No ano 2015 a entidade promotora inicia a actividade de elaboración de enchidos no semisoto propiedade das persoas socias da entidade. A boa e propicia marcha da empresa, permite a...
Obradoiro elaboración cremas artesanais

Obradoiro elaboración cremas artesanais

Obradoiro elaboración cremas artesanais Proxectos Produtivos O proxecto consiste na posta en marcha dunha microempresa para a elaboración de cremas corporais de xeito artesanal. Estas pomadas terán un proceso de elaboración integrado na súa totalidade nun espazo...
Logos financiamentos GDR