Proxectos Cooperación entre GDRs

Son de Monte

Son de Monte, un proxecto de valorización da cultura vinculada ao monte e a posta en marcha da rede de centros de información e promoción da cultura forestal.

No rural

Nó Rural, é unha rede para animar á incorporación de persoas mozas no sector primario, fomentar a emprendeduría e mellorar da empregabilidade.

No rural

Alimentos da Biosfera, a rede para a promoción de circuítos curtos alimentarios baixo a marca Reserva da Biosfera.

Museos vivos

Museos Vivos, o emprego de plataformas intelixentes para permitir a apertura permanente dunha rede de museos e centros de interpretación de varias comunidades autónomas.

Logos financiamentos GDR