Na Xunta Directiva celebrada o pasado 24 de xullo de 2018,aprobáronse a listaxe de proxectos a subvencionar con cargo á anualidade 2018-2019 e a lista de agarda das tres tipoloxías (produtivos, non produtivos públicos e non produtivos privados e que podes consultar nos documentos que se xuntan.

Podedes descargar nos enlaces seguintes as listaxes de proxectos aprobados con partida orzamentaria.

NON PROD. PRIVADO EXPEDIENTES 2018

NON PROD. PUBLICOS EXPEDIENTES 2018

PRODUTIVOS EXPED 2018

LISTAS DE AGARDA POR TIPOLOXÍA:

LISTA AGARDA NON PRODUTIVOS PRIVADOS 2018

LISTA AGARDA PRODUTIVOS 2018

LISTA DE AGARDA NON PRODUTIVOS PUBLICOS 2018

Logos financiamentos GDR