Xunta Directiva GDR10 Limia Arnoia, polo procedemento escrito

Debido á evolución actual da COVID-19, decidiuse realizar Xunta Directiva por procedemento escrito, para poder informar das novas que afectan ao grupo e aos traballos nos que estivo centrado no último tramo do 2020.

A orde do día contempla 7 puntos, 5 de aprobación e 2 de información:
1. Aprobación, acta da sesión anterior
2. Resumo de proxectos da convocatoria 2019-2020 e 2020-2021
3. Aprobación, publicidade do GDR na prensa local Dende a Limia.
4. Aprobación dos gastos de funcionamento do GDR para 2021.
información sobre Addenda ao convenio GDR –AGADER para os anos 2021 e 2022.
5. Aprobación, se procede, da mellora salarial da administrativa María Ángeles Novoa Carnero.
6. Acordo sobre a convocatoria de Asemblea Xeral do ano 2021.
7. Principais actividades desenvolvidas no 2020

Logos financiamentos GDR