Ao longo destas semanas andamos percorrendo o territorio informando sobre as liñas de axudas do programa LEADER 2014-2020.

Esta mañá estivemos en Vilar de Barrio e o vindeiro venres iremos ata Baños de Molgas e o luns a Sandiás.

Baños de Molgas, venres 17 ás 19:30 horas no baixo do Centro de saúde.

Sandiás, luns 20 ás 19:30 horas no Centro Social.

Logos financiamentos GDR