PROXECTOS NON PRODUTIVOS PRIVADOS

ORZAMENTO ACEPTADO % AXUDA AXUDA (€) % XUSTIFICADO Xustificado € 2018 (€)
L17-19.20-10-0065 168.348,33 € 90,00% 124.518,19 € 8% 12.228,75 € 48.761,44 €
151.513,50* € ADIANTO 56.144,72 €
(50%;

112.289,44 €)

L17-19.20-10-0066 13.363,01 78,18% 10.447,20 FINAL 10.447,20 €

 

PROXECTOS NON PRODUTIVOS PÚBLICOS

Nº DE EXPEDIENTE ORZAMENTO ACEPTADO % AXUDA AXUDA (€) % XUSTIFICADO Xustificado € %
L17-19.20-10-0016 38.599,00 € 90,00% 34.739,10 € Adianto 50% 17.369,55 € 50%
L17-19.20-10-0050 128.490,59 € 87,78% 85.013,80 € Adianto 50% 42.506,90 € 50%
107.243,83 €
L17-19,20-10-0045 12.816,29 € 78,88% 10.109,49 € FINAL 6.525,26 €
L17-19.20-10-0034 13.808,99 € 48,67% 6.687,76 € FINAL 6.592.81 €

 

Logos financiamentos GDR